نقطه هماهنگی برای پناهندگان LGBT*I با سابقه مهاجرت و پناهندگی

 

mhc تسویه حساب، مشاوره و پشتیبانی را برای افراد LGBT*I با سابقه مهاجرت و پناهندگی ارائه می دهد.

موضوعات می تواند شامل موارد زیر باشد:

·          مشکلات در محل اسکان (پناهندگان).

·          تجربه تبعیض و خشونت

·          سؤالاتی در مورد روند پناهندگی

·         ارجاع به سایر خدمات پشتیبانی (مانند وکلا، پزشکان و دیگران)

·          اطلاعات و مخاطبین در صحنه LGBT*I

·         امکان مکالمه به زبان آلمانی و انگلیسی و همچنین ارتباط زبانی به زبان فارسی و عربی.

ما با تعیین وقت قبلی مشاوره می دهیم. البته پیشنهاد ما محرمانه است

ناشناس بودن پناهندگان را حفظ می کند.

تماس با ما:

·          تلفن : 0170 14 20 194

·          دوشنبه تا پنجشنبه، از ساعت 14 تا 18 بعد از ظهر

 

·         ایمیل: Refugee@mhc-hamburg.de

Die Projekte Beratungsstelle, Jugendarbeit, Soorum, Trans*Beratung, LGBT*IQ Flucht werden von der Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung  und Bezirke unterstützt. Das Projekt Soorum wird zusätzlich von

                                        der Behörde für Schule und Berufsbildung gefördert.

 

mhc e.V.
Borgweg 8
22303 Hamburg
Tel.: 040.278 778 00

Spendenkonto: mhc e. V. bei der Sozialbank
IBAN: 
DE13 3702 0500 0007 4947 00 - BIC: BFSWDE33XXX

Mitglied werden

Räume mieten
weiterführende Links in die LGBT*IQ Community